دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

تربیت بدنی : (حرکات کششی 1 ) آقای گرک یراقتربیت بدنی : (حرکات کششی 1 ) آقای گرک یراق

تربیت بدنی : (حرکات کششی 2 ) آقای گرک یراقتربیت بدنی : (حرکات کششی 2 ) آقای گرک یراق